RubyGems Navigation menu

mongo 2.2.5

A Ruby driver for MongoDB

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 2.20.0 - March 28, 2024 (1.4 MB)
  2. 2.19.3 - November 16, 2023 (1.4 MB)
  3. 2.19.2 - October 30, 2023 (1.4 MB)
  4. 2.19.1 - July 24, 2023 (1.4 MB)
  5. 2.19.0 - June 22, 2023 (1.4 MB)
  6. 2.2.5 - April 29, 2016 (241.5 KB)
显示所有版本 (共 204 个)

Runtime 依赖 (1):

bson ~> 4.0

业主:

作者:

  • Tyler Brock, Emily Stolfo, Durran Jordan

SHA 256 校验和:

864f7b6a931f6e492a592da33ca8dcdadd963e2e2c2362c89aa01bc0e004681e

下载总量 74,310,591

这个版本 691,649

许可:

Apache License Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

链接: