RubyGems Navigation menu

memcache-client 1.8.3

A Ruby library for accessing memcached.

版本列表:

  1. 1.8.5 - July 05, 2010 (31.0 KB)
  2. 1.8.4 - July 02, 2010 (31.0 KB)
  3. 1.8.3 - April 27, 2010 (31.0 KB)
  4. 1.8.2 - April 03, 2010 (31.0 KB)
  5. 1.8.1 - March 20, 2010 (30.5 KB)
显示所有 (25 个版本)

所有者:

作者:

  • Eric Hodel, Robert Cottrell, Mike Perham

SHA 256 checksum:

97b5f0c0221d117f5371bfdd9e95e8b991d3f57790b335c94335075799c3511b

下载总次数 8,606,199

这个版本 77,403

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

相关链接: