RubyGems Navigation menu

memcache-client 1.1.0

memcache-client is a pure-ruby client to Danga's memcached.

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

版本列表:

  1. 1.8.5 - July 05, 2010 (31.0 KB)
  2. 1.8.4 - July 02, 2010 (31.0 KB)
  3. 1.8.3 - April 27, 2010 (31.0 KB)
  4. 1.8.2 - April 03, 2010 (31.0 KB)
  5. 1.8.1 - March 20, 2010 (30.5 KB)
  6. 1.1.0 - September 29, 2006* (10.0 KB)
显示所有 (25 个版本)

Runtime 依赖关系 (1):

hoe > 0.0.0

所有者:

作者:

  • Robert Cottrell

SHA 256 checksum:

a56068df5ee34178cde325e4c53399d4e5f90424811e116bdbf05672cc867b95

下载总次数 8,760,588

这个版本 3,964

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

相关链接: