RubyGems Navigation menu

markaby 0.5

Markup as Ruby, write HTML in your native Ruby tongue

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制!

安装:
=

版本列表:

  1. 0.9.3 - December 08, 2023 (24.5 KB)
  2. 0.9.2 - December 08, 2023 (24.5 KB)
  3. 0.9.1 - December 04, 2023 (24.5 KB)
  4. 0.9.0 - January 07, 2018 (23.0 KB)
  5. 0.8.1 - September 21, 2017 (21.0 KB)
  6. 0.5 - August 20, 2009 (24.0 KB)
显示所有版本 (共 18 个)

Runtime 依赖 (1):

builder >= 2.0.0

业主:

作者:

  • Tim Fletcher and _why

SHA 256 校验和:

bc9e288b43328dbc008d15866b4c01510d94f6903252f0260e3f6e099e7304ac

下载总量 303,106

这个版本 17,967

许可:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

链接: