RubyGems Navigation menu

marc4j4r 0.2.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.3 - February 20, 2013 java (1.1 MB)
  2. 1.4.2 - November 21, 2012 (1.1 MB)
  3. 1.4.1 - October 10, 2012 (1.1 MB)
  4. 1.4.0 - November 01, 2010 (1.1 MB)
  5. 1.3.0 - October 15, 2010 (1.1 MB)
  6. 0.2.0 - July 13, 2010 (331.0 KB) 已废弃
显示所有 (18 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • BillDueber

SHA 256 checksum:

e0e7c95379f363bdda9e2dcfb1f588cb292ee7b9e689aae2f03e7e7bb9320474

下载总次数 62,797

这个版本 41

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: