RubyGems Navigation menu

log_buddy 0.4.9

Log statements along with their name easily. Mixin a logger everywhere when you need it.

版本列表:

  1. 0.7.0 - April 20, 2012 (11.0 KB)
  2. 0.6.0 - December 06, 2010 (11.5 KB)
  3. 0.5.0 - May 28, 2010 (11.0 KB)
  4. 0.4.12 - October 09, 2009 (11.5 KB)
  5. 0.4.10 - July 25, 2009 (10.0 KB)
  6. 0.4.9 - July 25, 2009 (11.5 KB)
显示所有 (15 个版本)

所有者:

作者:

  • Rob Sanheim - Relevance

SHA 256 checksum:

8bd4c58dfea24eb6e3d41b83e49a46f339929e0e44a0116e6b858348c72380b3

下载总次数 255,280

这个版本 3,011

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: >= 1.2

相关链接: