RubyGems Navigation menu

lita-github 0.3.0

Lita handler for managing your GitHub account/organization; handler not ready for production

版本列表:

  1. 0.3.0 - May 23, 2017 (40.5 KB)
  2. 0.2.2 - December 11, 2015 (39.0 KB)
  3. 0.2.1 - September 18, 2015 (39.0 KB)
  4. 0.2.0 - September 17, 2015 (39.0 KB)
  5. 0.1.2 - May 29, 2015 (38.5 KB)
显示所有 (23 个版本)

所有者:

作者:

  • Tim Heckman

SHA 256 checksum:

4c97595198be85dfa44f7f3b813910efccef03a05e8b2cd2f7c30514379ec7ba

下载总次数 25,261

这个版本 736

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

相关链接: