RubyGems Navigation menu

librato-metrics 2.1.0

An easy to use ruby wrapper for Librato's Metrics API

版本列表:

  1. 2.1.2 - April 11, 2017 (43.5 KB)
  2. 2.1.1 - March 20, 2017 (42.5 KB)
  3. 2.1.0 - January 25, 2017 (42.0 KB)
  4. 2.1.0.beta - November 04, 2016 (41.5 KB)
  5. 2.0.2 - November 09, 2016 (38.0 KB)
显示所有 (48 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Matt Sanders

SHA 256 checksum:

826a01078a0b185726a0db672c65ff736150795dfb6dda28387be49a5a117a1d

下载总次数 4,221,058

这个版本 73,005

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD 3-clause

需要的 Ruby 版本: >= 1.9

相关链接: