RubyGems Navigation menu

jekyll-theme-cs50 0.1.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.0 - August 08, 2019 (1.3 MB)
  2. 0.1.7 - July 20, 2019 (61.5 KB)
  3. 0.1.6 - December 24, 2018 (58.0 KB)
  4. 0.1.5 - December 24, 2018 (58.0 KB)
  5. 0.1.4 - December 24, 2018 (58.0 KB)
  6. 0.1.2 - December 23, 2018 (58.0 KB) 已废弃
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • CS50

SHA 256 checksum:

d57b95d05f5f683b8490db129ec5a70baaeccaff9cfe3c14783970e4e896451d

下载总次数 4,192

这个版本 10

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: