RubyGems Navigation menu

jdbc-postgres 42.1.4

Install this gem `require 'jdbc/postgres'` and invoke `Jdbc::Postgres.load_driver` within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 42.2.14 - July 02, 2020 (2.4 MB)
  2. 42.2.6 - July 22, 2019 (2.1 MB)
  3. 42.2.5 - July 18, 2019 (2.1 MB)
  4. 42.1.4 - November 14, 2017 (1.9 MB)
  5. 42.1.2 - November 12, 2017 (1.9 MB)
显示所有 (26 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

bf56cd4ccb0471d91e8e3929aa8c31dfecd4dd280ba092924b4fe34b378aaac1

下载总次数 1,374,919

这个版本 148,635

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: