RubyGems Navigation menu

jdbc-mysql 8.0.17

Install this gem `require 'jdbc/mysql'` and invoke `Jdbc::MySQL.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 8.0.27 - January 08, 2022 (2.2 MB)
  2. 8.0.20 - December 19, 2021 (2.2 MB)
  3. 8.0.17 - February 17, 2020 (3.9 MB)
  4. 5.1.49 - December 19, 2021 (947.5 KB)
  5. 5.1.47 - November 28, 2018 (2.8 MB)
顯示所有版本(共 25)

擁有者:

Pushed by:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

41dddbe579d95835a159be28b0f56bc8c5f9282cf6f7676c51aa119dd0891c12

總下載次數 2,564,159

這個版本 79,643

License:

GPL-2

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: