RubyGems Navigation menu

jdbc-mysql 5.1.47

Install this gem `require 'jdbc/mysql'` and invoke `Jdbc::MySQL.load_driver` within JRuby to load the driver.

Gemfile:
= 複製 已複製

安裝:
=

版本列表:

  1. 8.0.30 - June 10, 2023 (2.3 MB)
  2. 8.0.27 - January 08, 2022 (2.2 MB)
  3. 8.0.20 - December 19, 2021 (2.2 MB)
  4. 8.0.17 - February 17, 2020 (3.9 MB)
  5. 5.1.49 - December 19, 2021 (947.5 KB)
  6. 5.1.47 - November 28, 2018 (2.8 MB)
顯示所有版本(共 26)

擁有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

cd7aebf64c08be09eaa9fe3d6b346cd729b243da498c9a93f7367a363eeb5803

總下載次數 2,641,929

這個版本 291,558

License:

GPL-2

Ruby 版本需求: >= 0

相關連結: