RubyGems Navigation menu

jdbc-mariadb 2.4.2

Install this gem `require 'jdbc/mariadb'` and invoke `Jdbc::MariaDB.load_driver` within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 2.4.2 - July 18, 2019 (555.0 KB)
  2. 2.2.6 - July 18, 2019 (538.0 KB)
  3. 2.2.0 - July 18, 2019 (496.5 KB)
  4. 2.0.3 - November 09, 2017 (441.0 KB)
  5. 1.7.3 - April 22, 2018 (1004.0 KB)
显示所有 (19 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini, Karol Bucek and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

71806445c48fbf97cb1e33aaba60463171e7c9cbab867eb745523205cd673c0b

下载总次数 29,537

这个版本 2,301

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

LGPL

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: