RubyGems Navigation menu

jdbc-h2 1.0.63

Install this gem and require 'h2' within JRuby to load the driver.

版本列表:

  1. 1.4.197 - November 29, 2018 (1.8 MB)
  2. 1.4.193 - December 23, 2016 (1.7 MB)
  3. 1.4.187 - April 24, 2015 (1.6 MB)
  4. 1.4.181 - February 14, 2015 (1.6 MB)
  5. 1.4.178 - May 30, 2014 (1.5 MB)
  6. 1.0.63 - July 25, 2009 (1.1 MB)
显示所有 (13 个版本)

所有者:

作者:

  • Nick Sieger, Ola Bini and JRuby contributors

SHA 256 checksum:

80ce6bf73e37674550b7fdfb0732e9ff361344acfd1619c151d14714ea6c2391

下载总次数 75,371

这个版本 2,546

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本: > 0.0.0

相关链接: