RubyGems Navigation menu

jazz_money 0.0.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.5 - October 30, 2010 (5.5 KB)
  2. 0.0.3 - May 07, 2010 (25.0 KB)
  3. 0.0.2 - May 07, 2010 (25.0 KB) 已废弃
显示所有 (4 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Mike Grafton

SHA 256 checksum:

d64261d25575d736afd50d2052bee6fcea6f2ce7072a1b16666dc9d7fc600608

下载总次数 7,078

这个版本 0

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: