RubyGems Navigation menu

isodoc 0.8.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.8.2.2 - November 29, 2021 (761.0 KB)
  2. 1.8.2.1 - November 29, 2021 (761.0 KB)
  3. 1.8.2 - November 29, 2021 (761.0 KB)
  4. 1.8.1 - November 04, 2021 (760.5 KB)
  5. 1.8.0 - October 25, 2021 (759.5 KB)
  6. 0.8.12 - September 02, 2018 (355.5 KB) 已废弃
显示所有 (136 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Ribose Inc.

SHA 256 checksum:

e02aab2dfbfbd04ab3e0b2d86dce64e68f432475d09d1ccc6a2824d8ccf4c7e3

下载总次数 242,916

这个版本 46

许可:

BSD-2-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 2.3.0

相关链接: