RubyGems Navigation menu

integer-base 0.0.2

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.1.2 - April 28, 2021 (10.0 KB)
  2. 0.1.1 - July 04, 2019 (9.5 KB)
  3. 0.1.0 - June 17, 2015 (9.5 KB)
  4. 0.0.6 - September 11, 2012 (8.5 KB)
  5. 0.0.5 - May 18, 2012 (7.5 KB)
  6. 0.0.2 - February 15, 2012 (6.5 KB) 已废弃
显示所有 (9 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Kenichi Kamiya

SHA 256 checksum:

68b0972278483372139a7163cdccc224c15ace244d510b453053c946108bd805

下载总次数 11,389

这个版本 190

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: