RubyGems Navigation menu

html-proofer 0.0.12

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.19.0 - April 11, 2021 (21.5 KB)
  2. 3.18.8 - March 04, 2021 (21.5 KB)
  3. 3.18.7 - March 04, 2021 (21.5 KB)
  4. 3.18.6 - February 21, 2021 (21.0 KB)
  5. 3.18.5 - January 02, 2021 (21.0 KB)
  6. 0.0.12 - June 29, 2013 (78.5 KB) 已废弃
显示所有 (139 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Garen Torikian

SHA 256 checksum:

28e253a0dc6475aef1cfbff51e80c172c98dc43d6bf98b0825e1a515bdb2522b

下载总次数 2,674,034

这个版本 20

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: