RubyGems Navigation menu

hours_to_seconds 1.0.4

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.12 - July 01, 2019 (6.5 KB)
  2. 1.0.4 - September 03, 2014 (5.5 KB) 已废弃
显示所有 (12 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

60586001876a555bd93e379e779aea50168910060cc08df5fb9ee38b35613727

下载总次数 14,927

这个版本 1,196

许可:

GPL 2

需要的 Ruby 版本: >= 1.8.7

相关链接: