RubyGems Navigation menu

hot_bunnies 2.0.0.pre9-java

RabbitMQ client for JRuby built around the official RabbitMQ Java client

版本列表:

  1. 2.0.0.pre13 - September 02, 2013 java (378.0 KB)
  2. 2.0.0.pre12 - August 27, 2013 java (378.0 KB)
  3. 2.0.0.pre11 - August 20, 2013 java (376.5 KB)
  4. 2.0.0.pre10 - August 11, 2013 java (377.0 KB)
  5. 2.0.0.pre9 - July 11, 2013 java (374.5 KB)
显示所有 (35 个版本)

所有者:

作者:

  • Theo Hultberg, Michael S. Klishin

SHA 256 checksum:

fa6d43d8b9b0b5587c29ae39114a4de1aaf8cd15a39b340449c4373d445e9ec8

下载总次数 119,609

这个版本 1,258

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可s:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: