RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.6.4

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.39.0.pre1 - July 02, 2021 (11.5 MB)
  2. 1.38.0 - May 21, 2021 (11.5 MB)
  3. 1.38.0.pre1 - May 11, 2021 (11.5 MB)
  4. 1.37.1 - April 30, 2021 (11.5 MB)
  5. 1.37.0 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  6. 1.6.4 - October 03, 2017 (9.3 MB)
显示所有 (102 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

a8d4e6312cc32920a56efc750d715cf705c6cc151ef2fa8a6a5bb179ff9e7452

下载总次数 8,612,274

这个版本 2,776

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: