RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.28.0.pre1

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.37.0 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  2. 1.37.0.pre1 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  3. 1.36.0 - February 25, 2021 (11.5 MB)
  4. 1.35.0 - January 20, 2021 (11.5 MB)
  5. 1.35.0.pre1 - January 07, 2021 (11.5 MB)
  6. 1.28.0.pre1 - February 28, 2020 (12.0 MB)
显示所有 (98 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

97abb5174fd91bec2d096624863059976255a9915759dbae067385d3867f678d

下载总次数 6,655,517

这个版本 375

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: