RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.17.0.pre1

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.39.0.pre1 - July 02, 2021 (11.5 MB)
  2. 1.38.0 - May 21, 2021 (11.5 MB)
  3. 1.38.0.pre1 - May 11, 2021 (11.5 MB)
  4. 1.37.1 - April 30, 2021 (11.5 MB)
  5. 1.37.0 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  6. 1.17.0.pre1 - November 22, 2018 (10.8 MB)
显示所有 (102 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

eb12d19d622d74f976b7ca328379b453af927a87b468d89d50c53bf00f972d32

下载总次数 8,764,377

这个版本 488

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: > 1.3.1

相关链接: