RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.14.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.33.0.pre1 - October 19, 2020 (13.1 MB)
  2. 1.32.0 - September 10, 2020 (13.1 MB)
  3. 1.32.0.pre1 - September 02, 2020 (13.1 MB)
  4. 1.31.1 - August 17, 2020 (13.0 MB)
  5. 1.31.0.pre2 - July 29, 2020 (13.0 MB)
  6. 1.14.0 - August 07, 2018 (10.9 MB)
显示所有 (92 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

600d539572c572131f07eda0760bb5d1e9203aa14bc42134fdaccb894ba22fc3

下载总次数 3,855,812

这个版本 1,642

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: