RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.12.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.50.0 - October 18, 2022 (11.1 MB)
  2. 1.50.0.pre1 - October 03, 2022 (11.2 MB)
  3. 1.49.1 - September 26, 2022 (11.2 MB)
  4. 1.49.0.pre1 - August 18, 2022 (11.2 MB)
  5. 1.48.0 - July 22, 2022 (11.9 MB)
  6. 1.12.0 - May 18, 2018 (10.9 MB)
显示所有 (122 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

deb215ff315806840fe7b4067fe76be1e6a8d14621466ac7836e4f39f4ee517c

下载总次数 20,544,666

这个版本 40,676

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: