RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.11.1

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.50.0.pre1 - October 03, 2022 (11.2 MB)
  2. 1.49.1 - September 26, 2022 (11.2 MB)
  3. 1.49.0.pre1 - August 18, 2022 (11.2 MB)
  4. 1.48.0 - July 22, 2022 (11.9 MB)
  5. 1.48.0.pre1 - July 11, 2022 (11.9 MB)
  6. 1.11.1 - May 18, 2018 (10.9 MB)
显示所有 (121 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

503816455d19af24c9b58ee88ad3e97410123ede2c8c2d216427e492ba17b4cc

下载总次数 18,743,993

这个版本 1,332

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: