RubyGems Navigation menu

grpc-tools 1.0.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.39.0.pre1 - July 02, 2021 (11.5 MB)
  2. 1.38.0 - May 21, 2021 (11.5 MB)
  3. 1.38.0.pre1 - May 11, 2021 (11.5 MB)
  4. 1.37.1 - April 30, 2021 (11.5 MB)
  5. 1.37.0 - April 07, 2021 (11.5 MB)
  6. 1.0.0 - August 18, 2016 (9.4 MB)
显示所有 (102 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

a45e857838494963b03b37aba1698b8e6819f2aace1f7ccd8411481587668385

下载总次数 8,641,369

这个版本 3,047

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD-3-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: