RubyGems Navigation menu

grpc-tools 0.15.0

protoc and the Ruby gRPC protoc plugin

版本列表:

  1. 1.32.0 - September 10, 2020 (13.1 MB)
  2. 1.32.0.pre1 - September 02, 2020 (13.1 MB)
  3. 1.31.1 - August 17, 2020 (13.0 MB)
  4. 1.31.0.pre2 - July 29, 2020 (13.0 MB)
  5. 1.31.0.pre1 - July 23, 2020 (13.0 MB)
  6. 0.15.0 - June 27, 2016 (9.3 MB)
显示所有 (91 个版本)

所有者:

作者:

  • grpc Authors

SHA 256 checksum:

c410373b6f0119028f290d0cffdcf486b3e051603252c2f787db03f6b7877ba3

下载总次数 3,373,991

这个版本 2,933

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

BSD-3-Clause

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: