RubyGems Navigation menu

graphql 1.5.6

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.11.5 - September 30, 2020 (280.0 KB)
  2. 1.11.4 - August 25, 2020 (277.5 KB)
  3. 1.11.3 - August 13, 2020 (277.0 KB)
  4. 1.11.2 - August 01, 2020 (276.5 KB)
  5. 1.11.1 - June 17, 2020 (275.5 KB)
  6. 1.5.6 - April 10, 2017 (208.5 KB)
显示所有 (208 个版本)

所有者:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

be1a49cb56c635966aaa4596f44065d6d0bbc5b92d573bd9c53ba642a093d305

下载总次数 18,670,514

这个版本 28,530

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

相关链接: