RubyGems Navigation menu

graphql 1.11.5

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.12.8 - April 12, 2021 (301.5 KB)
  2. 1.12.7 - April 07, 2021 (301.5 KB)
  3. 1.12.6 - March 11, 2021 (300.5 KB)
  4. 1.12.5 - February 18, 2021 (299.5 KB)
  5. 1.12.4 - February 08, 2021 (299.5 KB)
  6. 1.11.5 - September 30, 2020 (280.0 KB)
显示所有 (221 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

df9a590159f6223bbc4e231292f9a8cc53474ddc56b28e9040368f58ecddbec3

下载总次数 25,978,054

这个版本 321,729

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: