RubyGems Navigation menu

graphql 1.10.4

A plain-Ruby implementation of GraphQL.

版本列表:

  1. 1.11.1 - June 17, 2020 (275.5 KB)
  2. 1.11.0 - June 13, 2020 (275.0 KB)
  3. 1.10.14 - June 29, 2020 (273.0 KB)
  4. 1.10.13 - June 16, 2020 (273.0 KB)
  5. 1.10.12 - June 13, 2020 (273.0 KB)
  6. 1.10.4 - March 03, 2020 (268.0 KB)
显示所有 (204 个版本)

所有者:

Pushed by:

作者:

  • Robert Mosolgo

SHA 256 checksum:

bb875fe7a36c7736234a01819b00010e72611dbfe65f259b67bd24749d0130d7

下载总次数 15,401,416

这个版本 90,503

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.0

相关链接: