RubyGems Navigation menu

graphql-client 0.13.0

A Ruby library for declaring, composing and executing GraphQL queries

版本列表:

 1. 0.16.0 - October 09, 2019 (25.5 KB)
 2. 0.15.0 - August 01, 2019 (25.5 KB)
 3. 0.14.0 - October 25, 2018 (24.5 KB)
 4. 0.13.0 - July 16, 2018 (24.0 KB)
 5. 0.12.3 - April 05, 2018 (24.0 KB)
显示所有 (63 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

 • activesupport < 6.0, >= 3.0
 • graphql ~> 1.6
 • Development 依赖关系 (7):

 • actionpack < 6.0, >= 3.2.22
 • erubi ~> 1.6
 • erubis ~> 2.7
 • minitest ~> 5.9
 • rake ~> 11.2
 • rubocop ~> 0.55
 • rubocop-github ~> 0.10
 • 所有者:

  作者:

  • GitHub

  SHA 256 checksum:

  ad6f82291bab2ccabe2d7957f5506ba730424d7dc1cdd6456141d5e9736cb07b

  下载总次数 6,737,237

  这个版本 320,999

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 2.1.0

  相关链接: