RubyGems Navigation menu

gom-sensor-ports 0.1.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.4 - May 31, 2013 (12.0 KB)
  2. 0.2.3 - May 30, 2013 (12.0 KB)
  3. 0.1.2 - October 15, 2010 (8.5 KB)
  4. 0.1.1 - October 15, 2010 (7.0 KB)
  5. 0.1.0 - October 15, 2010 (7.0 KB) 已废弃
  6. 0.0.0 - October 15, 2010 (7.0 KB)
显示所有 (6 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • art+com AG/dirk luesebrink

SHA 256 checksum:

2fd03cb0cdc5a111830503a640ba2a7b6faa868cc5213f72c21b2bb2356e88b0

下载总次数 12,029

这个版本 4

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: