RubyGems Navigation menu

gimme 0.3.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.5.0 - February 02, 2014 (27.0 KB)
  2. 0.4.1 - December 23, 2013 (27.0 KB)
  3. 0.4.0 - December 17, 2013 (27.0 KB)
  4. 0.3.5 - March 06, 2013 (26.5 KB)
  5. 0.3.4 - September 29, 2012 (26.5 KB)
  6. 0.3.0 - March 03, 2012 (24.5 KB) 已废弃
显示所有 (14 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Justin Searls

SHA 256 checksum:

657793fbac0e82d50b16f509f57bfc2e888ff451ecf3033fbbb223013401db5d

下载总次数 745,894

这个版本 4

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: