RubyGems Navigation menu

footballdb-clubs 0.2.1

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 2020.9.15 - September 15, 2020 (94.5 KB)
  2. 2020.7.7 - July 07, 2020 (90.0 KB)
  3. 2020.6.16 - June 15, 2020 (86.5 KB)
  4. 2020.5.10 - May 10, 2020 (86.5 KB)
  5. 2020.4.14 - April 14, 2020 (83.5 KB)
  6. 0.2.1 - August 22, 2019 (54.5 KB) 已废弃
显示所有 (12 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Gerald Bauer

SHA 256 checksum:

5d852d4984b07856f96400f95b6b9a0180dbc7aa117a70a18b9dc85a90f4651c

下载总次数 6,042

这个版本 480

许可:

Public Domain

需要的 Ruby 版本: >= 2.2.2

相关链接: