RubyGems Navigation menu

fifa 1.2.0

這個 Gem 版本已被移除,因此無法提供下載,也無法被其他的 Gem 相依。

版本列表:

  1. 2020.5.18 - May 18, 2020 (15.5 KB)
  2. 2020.5.10 - May 10, 2020 (15.5 KB)
  3. 2019.11.27 - November 27, 2019 (15.5 KB)
  4. 1.2.0 - September 28, 2019 (14.5 KB) 已被移除
顯示所有版本(共 11)

擁有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Gerald Bauer

SHA 256 checksum:

2da808fbb7f94fe906cba822343e6705a37e2cfd827b9eacb93e399727cdabb4

總下載次數 4,673

這個版本 390

License:

Public Domain

Ruby 版本需求: >= 2.2.2

相關連結: