RubyGems Navigation menu

fakeweb 1.2.2

A tool for faking responses to HTTP requests

版本列表:

 1. 1.3.0 - August 23, 2010 (57.0 KB)
 2. 1.2.8 - December 25, 2009 (60.5 KB)
 3. 1.2.7 - November 03, 2009 (60.0 KB)
 4. 1.2.6 - August 31, 2009 (33.0 KB)
 5. 1.2.5 - August 05, 2009 (31.5 KB)
 6. 1.2.2 - July 25, 2009 (26.0 KB)
显示所有 (14 个版本)

Development 依赖关系 (1):

 • mocha >= 0.9.5
 • 所有者:

  作者:

  • Blaine Cook, Chris Kampmeier

  SHA 256 checksum:

  e5720800a20fc0a9f2125daa8082a8d689c06d90247fd89d3c15330569b05d53

  下载总次数 4,096,140

  这个版本 4,012

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: