RubyGems Navigation menu

eyes_images 3.0.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 3.16.4 - February 19, 2020 (8.5 KB)
  2. 3.16.3 - February 12, 2020 (8.5 KB)
  3. 3.16.2 - February 06, 2020 (8.5 KB)
  4. 3.16.1 - January 29, 2020 (8.5 KB)
  5. 3.16.0 - January 24, 2020 (8.5 KB)
  6. 3.0.0 - March 13, 2017 (7.5 KB) 已废弃
显示所有 (104 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Applitools Team

SHA 256 checksum:

2a0a1454bbc166c9f1470fe504aba7d160fbed6f47979b027575b8df52ad2e8b

下载总次数 45,646

这个版本 32

许可:

Apache License, Version 2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: