RubyGems Navigation menu

esystem 0.0.13

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.0.16 - May 01, 2021 (6.0 KB)
  2. 0.0.13 - December 14, 2017 (6.0 KB) 已废弃
显示所有 (15 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

0bba18c63d78defbcc95b20b1d88739dfec8dd75375970c64dac57cad881a868

下载总次数 13,486

这个版本 332

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.2

需要的 RubyGems 版本: >= 2.7.3

相关链接: