RubyGems Navigation menu

draper-extensions 0.1.2

Extends Draper by adding pagination and scoping methods

版本列表:

 1. 0.1.2 - February 03, 2015 (10.0 KB)
 2. 0.1.1 - May 19, 2014 (10.0 KB)
 3. 0.1.0 - May 12, 2014 (10.0 KB)

Runtime 依赖关系 (1):

 • draper >= 1.3.0
 • 所有者:

  作者:

  • Chamnap Chhorn

  SHA 256 checksum:

  d46157d78a7c5ca2463b3e629a25895dffc37b3544b915e21524dc7d42632676

  下载总次数 19,210

  这个版本 15,319

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  MIT

  需要的 Ruby 版本: >= 0

  相关链接: