RubyGems Navigation menu

debugger-pry 0.1.1

This gem adds a 'pry' command to invoke Pry in the current context.

版本列表:

 1. 0.1.1 - June 08, 2012 (5.5 KB)
 2. 0.1.0 - June 08, 2012 (5.0 KB)

Runtime 依赖关系 (2):

 • debugger ~> 1
 • pry >= 0.9.9
 • 所有者:

  作者:

  • Andrew O'Brien, John Mair

  SHA 256 checksum:

  74b94d4947056cfd61eb5175b839769b9017f30746db1378ca54e250693b5831

  下载总次数 35,105

  这个版本 31,819

  Gemfile:
  = 复制到剪贴板 已复制

  安装:
  =

  许可:

  需要的 Ruby 版本:

  相关链接: