RubyGems Navigation menu

cliner 1.0.20

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.0.30 - June 08, 2021 (8.0 KB)
  2. 1.0.29 - May 28, 2021 (8.0 KB)
  3. 1.0.28 - October 10, 2019 (8.0 KB)
  4. 1.0.20 - July 18, 2017 (7.0 KB) 已废弃
显示所有 (30 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

fe50392fdb48734689400ebfdb4628d4da066fa3d8a67667087f385af2a6497e

下载总次数 28,345

这个版本 607

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.4.1

需要的 RubyGems 版本: >= 2.6.12

相关链接: