RubyGems Navigation menu

canonical-rails 0.2.7

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.2.12 - August 25, 2021 (8.5 KB)
  2. 0.2.11 - December 15, 2020 (8.5 KB)
  3. 0.2.10 - December 11, 2020 (8.5 KB)
  4. 0.2.9 - August 20, 2020 (8.5 KB)
  5. 0.2.8 - March 16, 2020 (8.5 KB)
  6. 0.2.7 - March 06, 2020 (8.5 KB) 已废弃
显示所有 (27 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Denis Ivanov

SHA 256 checksum:

e59cda2c529ca2626deeb88f516235b5795ea4e2b1e540db323046b3754b14cd

下载总次数 3,316,719

这个版本 102

许可:

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: