RubyGems Navigation menu

bullet 6.0.0

help to kill N+1 queries and unused eager loading.

版本列表:

  1. 6.1.4 - February 26, 2021 (44.5 KB)
  2. 6.1.3 - January 20, 2021 (44.0 KB)
  3. 6.1.2 - December 12, 2020 (44.0 KB)
  4. 6.1.1 - December 12, 2020 (43.5 KB)
  5. 6.1.0 - December 28, 2019 (43.5 KB)
  6. 6.0.0 - April 25, 2019 (42.5 KB)
显示所有 (93 个版本)

所有者:

作者:

  • Richard Huang

SHA 256 checksum:

655fad30e3b70abf7162a964e6108ccfaf123ac462f059d4e2e88198d2d80044

下载总次数 40,963,176

这个版本 1,085,554

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.3

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: