RubyGems Navigation menu

bullet 4.13.0

help to kill N+1 queries and unused eager loading.

版本列表:

  1. 6.1.3 - January 20, 2021 (44.0 KB)
  2. 6.1.2 - December 12, 2020 (44.0 KB)
  3. 6.1.1 - December 12, 2020 (43.5 KB)
  4. 6.1.0 - December 28, 2019 (43.5 KB)
  5. 6.0.2 - August 20, 2019 (43.0 KB)
  6. 4.13.0 - July 19, 2014 (34.5 KB)
显示所有 (92 个版本)

Runtime 依赖关系 (2):

所有者:

作者:

  • Richard Huang

SHA 256 checksum:

c33cdba2cf8c3de2d4dccf9328b9aeacffb89245d7c21e368a399c0510452f60

下载总次数 34,246,434

这个版本 24,046

Gemfile:
= 复制到剪贴板 已复制

安装:
=

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 0

需要的 RubyGems 版本: >= 1.3.6

相关链接: