RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.62

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.106 - January 22, 2021 (191.0 KB)
  2. 1.4.62 - July 08, 2020 (185.5 KB) 已废弃
显示所有 (1400 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

a7ae8e728f6697e86310942d00828344232052cca49627d769fe574c4e044e46

下载总次数 268,445

这个版本 122

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: