RubyGems Navigation menu

beautiful_url 1.4.61

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.4.87 - September 19, 2020 (188.0 KB)
  2. 1.4.61 - July 07, 2020 (185.5 KB) 已废弃
显示所有 (1381 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Robert A. Heiler

SHA 256 checksum:

518e8c852b7b669c6fd981e74b884a69bb08400d3a41b2ebb42fc623d45225ad

下载总次数 266,437

这个版本 116

许可:

GPL-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 2.7.1

需要的 RubyGems 版本: >= 3.1.4

相关链接: