RubyGems Navigation menu

bbc_data_service 0.1.3

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.9.4 - February 14, 2012 (33.5 KB)
  2. 1.9.3 - February 14, 2012 (33.5 KB)
  3. 1.9.2 - February 14, 2012 (33.5 KB)
  4. 1.9.1 - December 08, 2011 (50.5 KB)
  5. 1.9 - December 08, 2011 (48.0 KB)
  6. 0.1.3 - September 14, 2011 (11.5 KB) 已废弃
显示所有 (45 个版本)

所有者:

Yanked by:

作者:

  • Matthew Crouch

SHA 256 checksum:

8d8ba5825ff989b7b0d091723277ddf2a520b8a0ed5808d21159a26a9c8b3241

下载总次数 108,163

这个版本 146

许可:

需要的 Ruby 版本:

需要的 RubyGems 版本:

相关链接: