RubyGems Navigation menu

azure_mgmt_compute 0.21.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 0.22.0 - February 26, 2021 (1.3 MB)
  2. 0.21.1 - February 03, 2021 (1.2 MB)
  3. 0.21.0 - February 02, 2021 (1.2 MB) 已废弃
  4. 0.20.0 - October 09, 2020 (1.1 MB)
  5. 0.19.3 - June 02, 2020 (1020.5 KB)
  6. 0.19.2 - April 28, 2020 (1020.5 KB)
显示所有 (40 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Microsoft Corporation

SHA 256 checksum:

2ae1876d7073884dfa61a6f2bd51557a9972b5bf9a9fdc16fdbd99efdd354630

下载总次数 2,675,597

这个版本 434

许可:

MIT

需要的 Ruby 版本: >= 2.0.0

相关链接: