RubyGems Navigation menu

aws-sdk-migrationhub 1.25.0

这个 Gem 版本已经 yanked(废弃了),他无法提供下载,也无法被其他的 Gem 依赖。

版本列表:

  1. 1.34.0 - September 01, 2021 (28.0 KB)
  2. 1.33.0 - July 30, 2021 (28.0 KB)
  3. 1.32.0 - July 28, 2021 (28.0 KB)
  4. 1.31.0 - March 10, 2021 (28.0 KB)
  5. 1.30.0 - February 02, 2021 (23.5 KB)
  6. 1.25.0 - June 10, 2020 (23.5 KB) 已废弃
显示所有 (38 个版本)

所有者:

Pushed by:

Yanked by:

作者:

  • Amazon Web Services

SHA 256 checksum:

d9795ee10fa3c7d566f7a63a5456462a780f7d90362ca84920aa3cfc47739c69

下载总次数 44,967,454

这个版本 36,177

许可:

Apache-2.0

需要的 Ruby 版本: >= 0

相关链接: